Пакетни услуги

Косене на тревен килим
Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса
0.60 лв/м2
Оформяне и почистване на еденични растения
Резитби, плевене, окопаване
2.00 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви
Резитби, плевене, окопаване
2.50 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет
Резитби, плевене, окопаване
2.00 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи
Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене
3.00 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум
Резитби, плевене, прекопаване
3.00 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове
Амониева селитра, NPK
0.15 лв/м2
Почистване на отпадъци
За обществени зелени площи
0.08 лв/м2
Цени с ДДС.
Обявените цени са за площ по-голяма от 100 м2. При обекти с по-малки размери месечната цена за абонаментния план е фиксирана: 120 лв с ДДС

При абонаментен план на поддръжка "Градинарите Алфа" вие получавате:

 • Посещение веднъж седмично.
 • Извършване на абонаментни услуги според таблица 4.
 • Допълнителни услуги според абонаментния план от таблица 5.
 • Безплатни консултации, съвети и идейни решения свързани със зелената ви площ.

 


Косене на тревен килим
Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса
0.50 лв/м2
Оформяне и почистване на еденични растения
Резитби, плевене, окопаване
1.60 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви
Резитби, плевене, окопаване
2.00 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет
Резитби, плевене, окопаване
1.60 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи
Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене
2.50 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум
Резитби, плевене, прекопаване
2.50 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове
Амониева селитра, NPK
0.15 лв/м2
Почистване на отпадъци
За обществени зелени площи
0.08 лв/м2
Цени с ДДС.
Обявените цени са за площ по-голяма от 100 м2. При обекти с по-малки размери месечната цена за абонаментния план е фиксирана: 100 лв с ДДС

При абонаментен план на поддръжка "Градинарите Алфа" вие получавате:

 • Посещение веднъж на десет дни.
 • Извършване на абонаментни услуги според таблица 4.
 • Допълнителни услуги според абонаментния план от таблица 5.
 • Безплатни консултации, съвети и идейни решения свързани със зелената ви площ.

 

Косене на тревен килим
Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса
0.40 лв/м2
Оформяне и почистване на еденични растения
Резитби, плевене, окопаване
1.20 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви
Резитби, плевене, окопаване
1.50 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет
Резитби, плевене, окопаване
1.20 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи
Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене
2.00 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум
Резитби, плевене, прекопаване
2.00 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове
Амониева селитра, NPK
0.15 лв/м2
Почистване на отпадъци
За обществени зелени площи
0.08 лв/м2
Цени с ДДС.
Обявените цени са за площ по-голяма от 100 м2. При обекти с по-малки размери месечната цена за абонаментния план е фиксирана: 80 лв с ДДС

При абонаментен план на поддръжка "Градинарите Алфа" вие получавате:

 • Посещение веднъж на петнайсет дни.
 • Извършване на абонаментни услуги според таблица 4.
 • Допълнителни услуги според абонаментния план от таблица 5.
 • Безплатни консултации, съвети и идейни решения свързани със зелената ви площ.

Таблица 4. Честота на дейостите включени към абонаментните планове.

Косене на тревен килим всяка седмица
на 10 дни на 15 дни
Оформяне и почистване на еденични растения всяка седмица на 10 дни на 15 дни
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви на 15 дни веднъж месечно веднъж месечно
Оформяне и почистване на жив плет всяка седмица на 10 дни на 15 дни
Оформяне и почистване на цветни площи всяка седмица на 10 дни на 15 дни
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум всяка седмица на 10 дни на 15 дни
Подхранване на почвата с минерални торове веднъж месечно
веднъж месечно веднъж месечно
Почистване на отпадъци всяка седмица на 10 дни на 15 дни


Таблица 5. Допълнителни услуги.

Почистване на листа / боклуци
Безплатно Безплатно Безплатно
Събиране на опадали плодове - орехи / презрели плодове
Безплатно Безплатно Безплатно
Почистване на плевясъл плочник
или плочопътека
(косене с моторна коса)
Безплатно Безплатно Безплатно
Изрязване на клони до d = 10 cm Безплатно Безплатно Според ценовата листа
Третиране със селективен хербицид Безплатно Безплатно Според ценовата листа
Валиране - след предварителна заявка
Безплатно Безплатно Според ценовата листа
Аериране - след предварителна заявка Безплатно Безплатно Според ценовата листа
Подсяване на изредяла трева
Безплатно Безплатно Според ценовата листа
Растителна защита -превенция срещу болести и вредители Безплатно Безплатно Според ценовата листа
Помощ в градината:
Пресаждане на растения, засаждане на растения ка клиента
Безплатно Според ценовата листа Според ценовата листа 
Банер