Ценова листа

1. Поддръжка на зелени площи - еднократни услуги:

1. Косене на тревен килим
0.25 лв м2
2. Косене на висока трева
0.30 лв м2
3. Кантиране
0.50 лв м2
4. Валиране
0.50 лв м2
5. Аериране
1.00 лв м2
6. Плевене - ръчно
1.00 лв м2
7.
Третиране със селективен херцицид срещу широколистни плевели
0.00 лв м2
8. Почистване на листа
0.15 лв м2

Цена без ддс

1. Подрязване и окопаване на храстови групи
1.00 лв м2
2.
Подрязване и окопаване на единични растения
1.00 лв бр.
3.
Подрязване и окопаване на жив плет
1.00 лв л. м
4.
Подрязване и окопаване на рози
1.20 лв м2
5.
Зазимяване на рози
1.50 лв м2
6.
Защита срещу болести и вредители
запитване

Цена без ДДС
1. Резитби, плевене, окопаване 1.50 лв м2
2.

Подготовка за зазимяване
- Окопаване, подрязване, плевене, привързване;
1.50 лв м2


Цена без ДДС
1.

Резитби, плевене, окопаване, почистване, премахване на прецъфтели цветове;
1.50 лв м2

2. Подхранване с тор от за обилен цъфтеж "Masterblend"
1.00 лв м2


Цена без ДДС
1. Торене с азотни торове 0.15 лв м2
2. Торене с минерални торове - NPK 0.25 лв м2
3. Торене с оборски тор - 50 л / чувал 15.00 лв бр.
4. Торене с биотор от калифорнииски червей 20.00 лв бр.

*Цена без поливане.

Цена без ДДС
1. Еднократно поливане
0.50 лв м2

Цена без ДДС
1.

Изрязване на издънки, клони, тревисти растения, почистване на растителни и битови отпадъци;
2.50 лв м2

2. Изрязване на единични клони - до d = 10 cm
10.00 лв бр.
3.При големи количества отпадъци се предвиждат контейнери за смет:
- контейнер с обем 4 м3
- контейнер с обем 8 м3

90.00 лв
140.00 лв

Цена без ДДС

2. Абонаментни планове за поддръжка на зелени площи:

Косене на тревен килим
Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса
0.50 лв/м2
Оформяне и почистване на еденични растения
Резитби, плевене, окопаване
1.00 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви
Резитби, плевене, окопаване
2.00 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет
Резитби, плевене, окопаване
1.50 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи
Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене
3.00 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум
Резитби, плевене, прекопаване
3.00 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове
Амониева селитра, NPK
0.15 лв/м2
Почистване на отпадъци
За обществени зелени площи
0.05 лв/м2
Цена без ДДС
При абонаментен план на поддръжка "Градинарите Алфа" вие получавате:
 • Посещение веднъж седмично.
 • Извършване на абонаментни услуги според таблица 4.
 • Допълнителни услуги според абонаментния план от таблица 5.
 • Достъп до системата за онлайн отчитане.
 • Безплатни консултации, съвети и идейни решения свързани със зелената ви площ.
Косене на тревен килим
Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса
0.40 лв/м2
Оформяне и почистване на еденични растения
Резитби, плевене, окопаване
1.00 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви
Резитби, плевене, окопаване
1.20 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет
Резитби, плевене, окопаване
1.00 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи
Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене
2.00 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум
Резитби, плевене, прекопаване
2.00 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове
Амониева селитра, NPK
0.15 лв/м2
Почистване на отпадъци
За обществени зелени площи
0.05 лв/м2
Цена без ДДС
При абонаментен план на поддръжка "Градинарите Алфа" вие получавате:
 • Посещение веднъж на десет дни.
 • Извършване на абонаментни услуги според таблица 4.
 • Допълнителни услуги според абонаментния план от таблица 5.
 • Достъп до системата за онлайн отчитане.
 • Безплатни консултации, съвети и идейни решения свързани със зелената ви площ.
Косене на тревен килим
Косене с моторна косачка, обкантване с моторна коса
0.30 лв/м2
Оформяне и почистване на еденични растения
Резитби, плевене, окопаване
1.00 лв/м2
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви
Резитби, плевене, окопаване
1.20 лв/м2
Оформяне и почистване на жив плет
Резитби, плевене, окопаване
0.80 лв л.м
Оформяне и почистване на цветни площи
Почистване на прецъфтели цветове, окопаване, плевене
1.50 лв/м2
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум
Резитби, плевене, прекопаване
1.50 лв/м2
Подхранване на почвата с минерални торове
Амониева селитра, NPK
0.15 лв/м2
Почистване на отпадъци
За обществени зелени площи
0.05 лв/м2
Цена без ДДС
При абонаментен план на поддръжка "Градинарите Алфа" вие получавате:
 • Посещение веднъж на петнайсет дни.
 • Извършване на абонаментни услуги според таблица 4.
 • Допълнителни услуги според абонаментния план от таблица 5.
 • Достъп до системата за онлайн отчитане.
 • Безплатни консултации, съвети и идейни решения свързани със зелената ви площ.
Таблица 4. Честота на дейостите, вклщчени към абонаментните планове.
Косене на тревен килим всяка седмица
на 10 дни на 15 дни
Оформяне и почистване на еденични растения всяка седмица на 10 дни на 15 дни
Оформяне и почистване дървесно-храстови масиви на 15 дни веднъж месечно веднъж месечно
Оформяне и почистване на жив плет всяка седмица на 10 дни на 15 дни
Оформяне и почистване на цветни площи всяка седмица на 10 дни на 15 дни
Оформяне и почистване на скален кът/алпинеум всяка седмица на 10 дни на 15 дни
Подхранване на почвата с минерални торове веднъж месечно
веднъж месечно веднъж месечно
Почистване на отпадъци всяка седмица на 10 дни на 15 дни

Таблица 5. Допълнителни услуги.
Почистване на листа / боклуци
Безплатно Безплатно Безплатно
Събиране на опадали плодове - орехи / презрели плодове
Безплатно Безплатно Безплатно
Почистване на плевясъл плочник
или плочопътека
(косене с моторна коса)
Безплатно Безплатно Безплатно
Изрязване на клони до d = 10 cm Безплатно Безплатно Според ценовата листа
Третиране със селективен хербицид Безплатно Безплатно Според ценовата листа
Валиране - след предварителна заявка
Безплатно Безплатно Според ценовата листа
Аериране - след предварителна заявка Безплатно Безплатно Според ценовата листа
Подсяване на изредяла трева
Безплатно Безплатно Според ценовата листа
Растителна защита -превенция срещу болести и вредители Безплатно Безплатно Според ценовата листа
Помощ в градината:
Пресаждане на растения, засаждане на растения ка клиента
Безплатно Според ценовата листа Според ценовата листа

3. Изграждане на зелени площи:

Засяване с тревна смеска
- Третиране с тотален хербицид;
- Подготовка на почвата - почистване, плевене прекопаване;
- Моделиране на терена;
- Засяване с тревна смеска;
- Торене;
- Валиране;
- Поливане;
4.00 лв м2


Полагане на тревен чим
- Третиране с тотален хербицид;
- Подготовка на почвата - почистване, плевене прекопаване;
- Моделиране на терена;
- Полагане на тревен чим*
- Торене;
- Валиране;
- Поливане;
Цена без тревен чим.
5.00 лв м2Тревен чим
12.00 лв м2
Подсяване на изредяла трева
- Подготовка на почвата;
- Подсяване с тревна смеска;
- Торене;
- Поливане;
Цената включва тревна смеска.
3.00 лв м2Цени без ДДС

Засаждане единични храсти
1.00 лв бр.
Засаждане на група храсти
7.00 лв м2
Засаждане на жив плет
1.00 лв л. м
Засаждане на дървета - дребноразмерни 10.00 лв бр.
Засаждане на дървета - средноразмерни 20.00 лв бр.
Засаждане на дървета - едроразмерни договаряне
Цена без ДДС
Пресаждане на храсти - млади 5.00 лв бр.
Пресаждане на храсти -големи 15.00 лв бр.
Пресаждане на дървета - млади 25.00 лв бр.
Цени без ДДС

Подготовка на почвата, прекопаване, засаждане, торене, поливане;
- Предлагаме индивидуален избор на видов състав и идейно решение
15.00 лв м2
Цена без ДДС

Изграждане на скален кът / алпинеум
- Подготовка на терена, подреждане на камъни*, засаждане на растения, торене, поливане;
20.00 лв м2


* Камъните не са включени в цената
Цена без ДДС
Извършваме мулчиране с борови кори, дървесни частици, крамзит и чакъл;
- Подготовка на почвата;
- Полагане на разграничителен борд;
- Полагане на геотекстил;
- Полагане на мулч;
10.00 лв м2

Мулч от иглолистни дървета - 50 л. чувал 13.00 лв бр.
Мулч от дървени частици - 50 л. чувал 25.00 лв бр.
Мулч от керамзит - 50 л. чувал 15.00 лв бр.
Мулч от филц - 50 л. чувал 4.00 лв бр.
Геотекстил 2.00 лв м2
Разграничителен борд 2.00 лв л. м
Цена без ДДС.


4. Проектантски услуги:


I.

Идеен проект

1.00 лв / m2


Композиция и функционално зониране на
територията. Композиция на растителността, алейната мрежа и парковите елементи. Концепция за настилки, облицовки, паркова мебел, осветление, поливане, инфраструктура на обекта.

II.

Работен проект


1. Трасировъчен чертеж

0.40 лв / m2


Трасировка и подробно оразмеряване на
всички паркови елементи, площадки и алеи.

2. Проект за вертикално планиране

1,00 лв / m2


Подробно вертикално планиране на цялата
територия, работни коти и наклони на всички алеи и площадки, подпорни стени стъпала; водоотвеждане, място и тип на решетките. Количествена сметка.

3. Детайл на стилки

0.60 лв / m2


Избор на материали. Растер и рисунък на
настилките. Оразмеряване на фигурите, разрези и детайли за изпълнение. Количествена сметка.

4. Дендрологичен проект с посадъчен чертеж

0.80 лв / m2


Подробен план за вида и засаждането на всички растения в обекта. Подробен списък с вид, височина и брой на растенията. Количествена сметка.

5. Проект за поливна система

0.45 лв / m2


Местоположение и вид на разпръсквачите,
тръбна разводка, помпена станция, контрол и управление. Количествена сметка.


Цените са без ДДС.


 
Банер